Γενικές Πληροφορίες Επιχείρησης
Επωνυμία:
ΑΦΜ:
ΔΟΥ:
Έδρα:
Αριθμός ΓΕΜΗ:

Προσωπικά Στοιχεία

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας behappy2007.com μπορεί να χρειαστεί να δώσετε πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Τα στοιχεία αυτά διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «Εταιρείας μας», που είναι συμμορφωμένη με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR) και για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε παρακάτω. Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία, σύμφωνα με το νέο ΓΚΠΔ και την κείμενη νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση συναινούν και αποδέχονται την επεξεργασία και δηλώνουν ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχουν είναι αληθή και ακριβή. Οι όροι Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Πολιτική Απορρήτου, Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπου αυτοί αναφέρονται παρακάτω, απηχούν ταυτόσημες έννοιες.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Σκοπός συλλογής στοιχείων – Διαδικασία

H «Εταιρεία μας», λειτουργεί την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η «Εταιρείας μας» ζητά συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την ολοκλήρωση και διεκπεραίωση της παραγγελίας τους, την έκδοση παραστατικών πώλησης, την επικοινωνία με το κατάστημα ή τη δυνατότητα απάντησης σε ερωτήματα & απορίες ή άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό. Κατά τη διαδικασία, η οποία είναι σε όλα της τα στάδια διαφανής, σαφής και κατανοητή, οι πελάτες καλούνται να συναινέσουν στην απόδοση των στοιχείων που τους αφορούν.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η «Εταιρεία μας»

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την επίσκεψη στο ηλεκτρονικό κατάστημα της «Εταιρείας μας»

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν, πληροφορίες όπως το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, συλλέγονται αυτόματα, για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης, στατιστικούς ή και τεχνικούς λόγους, στοιχεία όπως, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, η διεύθυνση IP του επισκέπτη ή πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που είδε.

Η συλλογή και επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά την επίσκεψη, την εγγραφή, τη σύνδεση σε υπάρχοντα λογαριασμό ή την παραγγελία προϊόντων στην ιστοσελίδα της «Εταιρείας μας». Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα πολιτική απορρήτου και αναλόγως της περίπτωσης με τη συγκατάθεσή του επισκέπτη, πελάτη, εγγεγραμμένου χρήστη.

Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ή διόρθωσης εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) καθώς και το δικαίωμα λήψης αντιγράφου προσωπικών δεδομένων. Ο επισκέπτης, αν είναι εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματα του με τη σύνδεσή στο λογαριασμό πελάτη και την άμεση επεξεργασία τους ή και να διαγράψει τον λογαριασμό του εντελώς. Τα δεδομένα που πρέπει να αποθηκευθούν λόγω νομικών, θεσμικών ή συμβατικών υποχρεώσεων για τη διατήρηση εμπορικών εγγράφων θα παραμένουν σε ασφαλές περιβάλλον καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια που απαιτείται από τη νομοθεσία.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα των επισκεπτών μπορεί να διαβιβαστούν σε συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών προώθησης ή άλλων σχετικών με τους σκοπούς της «Εταιρείας μας» υπηρεσιών. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται απέναντι στην «Εταιρεία μας» με σχετική σύμβαση που αφορά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπόκεινται στην σχετική νομοθεσία της ΕΕ και παρέχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα εναντίωσης ή διαγραφής από τέτοιες ενέργειες ανά πάσα στιγμή.

Επίσης τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν στις επίσημες αρχές, αν υπάρχει νομική υποχρέωση ή εντολή δικαστηρίου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η «Εταιρεία μας» έχει το δικαίωμα να το πράξει, για τη δίωξη των ποινικών αδικημάτων ή για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών της.

Δεδομένα διαβιβάζονται και σε τρίτους για την ορθή εκτέλεση των συμβάσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για την παράδοση αγαθών σε μεταφορικές εταιρείες και σε εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται με την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Για την πληρωμή των αγαθών σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (πχ PayPal) ή τραπεζικών ιδρυμάτων, που καθορίζονται κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφονται, ούτε αποθηκεύονται οι πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αποκλειστικά.

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για την «Εταιρεία μας». Τα δεδομένα των επισκεπτών που αποθηκεύονται προστατεύονται μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Οι αρμόδιοι επεξεργασίας επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας δηλώνει την αποδοχή και συναίνεση της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «Εταιρείας μας» καθώς επίσης και αποδοχή των όρων και των Προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Cookies
Τι είναι τα cookies και οι IP διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται στο behappy2007.com;

Cookies ονομάζονται κάποια πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers (Chrome, Mozilla Firefox κλπ) και βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία ενός ιστοτόπου επιτρέποντάς του να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του χρήστη κάθε φορά που επιστρέφει σε αυτόν. IP διεύθυνση είναι η μοναδική αριθμητική διεύθυνση κάθε υπολογιστή στο Internet η οποία τον συνοδεύει στην πλοήγησή του κατά αντιστοιχία που ο τηλεφωνικός αριθμός χαρακτηρίζει μια εν ενεργεία τηλεφωνική συσκευή.
Στο site behappy2007.com, υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι αυτών των αρχείων κειμένου:

Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο.
Cookies Διαφήμισης: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη.
Cookies Στατιστικών: Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές του behappy2007.com να βελτιώνουν το περιεχόμενο του site ως αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία για τους επισκέπτες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του επισκέπτη.
Cookies Προτιμήσεων: Cookies τα οποία βοηθούν το behappy2007.com να εμφανίσει εξατομικευμένο περιεχόμενο για το χρηστη.

Γιατί τα χρησιμοποιεί το behappy2007.com και γιατί καταγράφει τις IP διευθύνσεις των χρηστών;

Για την εύρυθμη λειτουργία του site και τη βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών του.

Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών;

Αν ο χρήστης αποφασίσει να στείλει κάποιο μήνυμα, η προσπαθήσει να κάνει παραγγελία τότε θα πρέπει να δώσει τα στοιχεία που ζητάμε στην φόρμα επικοινωνίας ή παραγγελίας αντίστοιχα και το behappy2007.com θα καταγράψει την IP διευθυνσή του. Τα δεδομένα αυτά προορίζονται και μεταδίδονται αποκλειστικά για την απευθείας επικοινωνία των διαχειριστών του site με τους χρήστες και για τη σωστή λειτουργία της υπηρεσίας. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) για να μπλοκάρει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Ωστόσο, αν τα cookies μπλοκαριστούν, δεν θα εμφανίζεται κάποιο μέρος του περιεχόμενου στο behappy2007.com.

Τα δεδομένα που στέλνετε στην ιστοσελίδα μας αποθηκεύονται στους server φιλοξενείας του site και είναι ασφαλή από επιθέσεις hacker καθώς είναι κρυπτογραφημένα με πιστοποιητικά ασφαλείας SSL. Ενδέχεται να λάβετε ενημερωτικά emails που αφορούν προσφορές και υπηρεσίες μας με επιλογή “απεγγραφής” σας σε περίπτωση που θελήσετε να μην ξαναλάβετε στο ηλεκτρονικο σας ταχυδρομείο το διαφημιστικό μας περιεχόμενο. Έχετε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας από τα ψηφιακά μας αρχεία ή την τροποποίησή τους. Αν διαρρεύσουν προσωπικά σας δεδομένα είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές και εσάς εντός τριώ (3) ημερών από την ημέρα που αντιληφθούμε το περιστατικό. Επίσης ενδέχεται στα site μας να φιλοξενηθούν διαφημίσεις τρίτων οι οποίοι να χρησημοποιούν τα cookies, την ip σας και άλλα στοιχεία από τον υπολογηστή και την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο ή να σας ζητήσουν εκείνοι δικά σας προσωπικά δεδομένα. Αυτοί οι ιστότοποι δεν έχουν σχέση με εμάς, προβάλονται και χρησημοποιούν τον χώρο μας για την εξυπηρέτηση των διαφημίσεών τους. Η πλοήγηση προς εκείνους και η αποστολή-χρήση δεδομένων σας είναι με δική σας ευθύνη!

Επιπλέον πληροφορίες
Πως προστατεύουμε τα στοιχεία σας

Τα δεδομένα που στέλνετε στην ιστοσελίδα μας αποθηκεύονται στους server φιλοξενείας του site και είναι ασφαλή από επιθέσεις hacker καθώς είναι κρυπτογραφημένα με πιστοποιητικά ασφαλείας SSL και χρησημοποιούνται για την μεταξύ μας επικοινωνία. Ενδέχεται να λάβετε ενημερωτικά emails που αφορούν προσφορές και υπηρεσίες μας με επιλογή “απεγγραφής” σε περίπτωση που θελήσετε να μην ξαναλάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο το διαφημιστικό μας περιεχόμενο. Έχετε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας από τα ψηφιακά μας αρχεία ή την τροποποίησή τους. Αν διαρρεύσουν προσωπικά σας δεδομένα είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε εσάς και τις αρμόδιες αρχές εντός 3(τριών) ημερών από την ημέρα που αντιληφθούμε το περιστατικό. Επίσης ενδέχεται στα site μας να φιλοξενηθούν διαφημίσεις τρίτων οι οποίοι να χρησημοποιούν τα cookies, την ip σας και άλλα στοιχεία από τον υπολογηστή και την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο ή να σας ζητήσουν εκείνοι δικά σας προσωπικά δεδομένα. Αυτοί οι ιστότοποι δεν έχουν σχέση με εμάς, προβάλονται και χρησημοποιούν τον χώρο μας για την εξυπηρέτηση των διαφημίσεών τους. Η πλοήγηση προς εκείνους και η αποστολή-χρήση δεδομένων σας είναι με δική σας ευθύνη και δεν ευθυνόμαστε για την πολιτική που ακολουθούν!

Πως χρησιμοποιούμε δεδομένα για το Μαρκετινγκ

Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε πως κατά την περήγησή σας και γενικότερα την πλοηγική συμπεριφορά στην ιστοσελίδα μας, καταγράφουμε δεδομένα που τα χρησιμοποιούμε για σκοπούς επαναληπτικού Μαρκετινγκ. Ο τρόπος αυτός βασίζετε σε στοιχεία που μας δίνει ο περιηγητής της κάθε συσκευής που εισέρχεστε στον ιστότοπο. Με παρόμοιο τρόπο τρίτοι προμηθευτές όπως η Google προβάλει σε εσάς διαφημίσεις από σχετιζόμενους ή άλλους κλάδους διαφημιζόμενων, όπως ενδεχομένως προβληθήκαμε και σε εσάς. Η συλλογή δεδομένων γίνετε αυτόματα σε κάθε περιήγηση μέσα στο διαδίκτυο και όχι απαραίτητα μόνο από τις διαφημίσεις, αλλά και μέσα από τις αναζητήσεις ή την πλοήγησή σας σε διαφορες σελίδες οποιουδήποτε ιστοτόπου. Τρίτοι προμηθευτές συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie ή/και αναγνωριστικά συσκευής, για να προβάλλουν διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας ή την χρήση του. Για την εξαίρεση αυτής της διαδικασίας υπάρχουν οδηγίες στην αμέσως επόμενη ενότητα “Χρήστες”.

Χρήστες

Στην περίπτωση που διαφωνείτε έστω και εν μέρη με τις παραπάνω πολιτικές, τότε πρέπει να αποχωρήσετε άμεσα και με δική σας ευθύνη από τον ιστότοπο και εφόσον έχουν καταγραφεί Cookies από την επίσκεψή σας στην σελίδα μας, θα πρέπει να τα διαγράψετε μέσα από τις ρυθμίσεις που σας δίνει ως επιλογή ο εκάστοτε περιηγητής.

Αν επιθυμείτε να διατηρηθούν προσωρινά τα cookies και να συντομεύετε την διαδικασία διαγραφής τους μπορείτε να περιηγηθείτε μέσα από ανώνυμη περιήγηση με τους όρους που ισχύουν από τους παρόχους σύνδεσης στο διαδίκτυο και τις εταιρείες προγραμμάτων περιήγησης.

Αν δεν θέλετε γενικότερα να βλέπετε σχετικές διαφημίσεις και να εξαιρεθείτε της διαδκασίας από σχετικό περιεχόμενο ή επιθυμείτε να εξατομικεύσετε ποιες διαφημίσεις, με τι είδους περιεχόμενο και αν αποδέχεστε να σας προβάλονται, τότε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: adssettings.google.com

Ειδοποίησεις

Κατά την είσοδό σας για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα μας, θα σας εμφανιστεί ένα popup παράθυρο που θα σας ρωτήσει αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Είτε αποδεχθείτε την ρύθμιση είτε την απορρήψετε, οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε αντίστοιχα από το εικονίδιο στα αριστερά της οθόνης σας, που μέσα από το οποίο σας δείχνουμε τον τρόπο μέσα από τις οδηγίες από την εικόνα που σας προβάλουμε. Οι ειδοποιήσεις σας κρατάνε ενήμερους για νέα προϊόντα καιάρθρα σχετικά με το περιεχόμενό μας. Με την αποδοχή σας επιτρέπετε στην συσκευή σας να λαμβάνει ειδοποιήσεις από εμάς τις οποίες μπορείτε να τις αποκλείσετε οποιαδήποτε στιγμή είτε με τον τρόπο που σας αναφέραμε πιο πάνω, είτε μέσα από τις ρυθμίσεις τις εκάστοτε συσκευής (επιτραπέζιας ή κινητής).